free website templates

Zpěv


Klasický zpěv

Cílem výuky klasického zpěvu  je naučit žáka základům pěvecké techniky, hlasové gymnastiky a hlasové hygieny. Seznámí se také s historií zpěvu a hudby. Znalost hudební historie je důležitá pro správnou interpretaci skladeb. Výuka je vedena dle možností a schopností žáka a dle jeho zdravotního stavu.
Vyučovací lekce je rozdělena na 4 části: 

 1. Úvodní relaxace - Tělesná a duševní příprava zahrnuje relaxační dechová, meditační a pohybová cvičení s cílem celkového uklidnění organizmu, zvýšení koncentrace sám na sebe, uvolnění napětí v těle a pěstování tzv. vnitřního hmatu. Výsledkem těchto cvičení je snadnější proveditelnost nácviku pěvecké a hlasové techniky a zlepšení tvůrčí aktivity žáka.
 2. Nácvik pěvecké a hlasové techniky ve cvičeních - Dechová, hlasová, vokalizační, intonační a rytmická cvičení, zpěv z not, improvizace – vlastní pěvecká a hudební tvořivost
 3. Nácvik skladeb - Znalosti a dovednosti z předchozí části si žáci ověřují v praxi při nácviku skladeb. Repertoár je vybírán individuálně vzhledem k věku, duševnímu rozpoložení a pěveckým či hlasovým schopnostem žáka. Každý zpěvák klasické hudby má ve svém repertoáru zařazeny písně lidové a díla českých a zahraničních autorů všech základních historických stylů,… včetně soudobé hudby (Janáček, Martinů,…). Nevyhýbáme se také trendům současnosti jako je např. muzikál, pop opera, rock opera,… Velký důraz je kladen na správnou stylovou interpretaci jednotlivých skladeb.
 4. Doplňující část - Slouží k rozvoji tvořivosti, představivosti a udržení soustředěnosti při výuce. Nemá své pevné časové místo v hodině a je zařazována dle potřeby žáka. Jedná se o činnost výtvarnou, pohybovou, hereckou. Je nezbytným doplňkem nácviku skladeb – deklamace zpívaného textu, příprava jevištního provedení, prostor pro celkovou seberealizaci.

POP zpěv

Zde se zaměřuji na celkové umělecké vyjádření a originalitu, jedinečnost zpěváka. Sleduji, zda tělo, hlas, emoce, myšlenka odpovídá tomu, co je právě zpíváno včetně technického a stylového provedení. Cílem výuky je, aby žáci sami dokázali interpretovat svou vlastní autorskou tvorbu.
Výuka obsahuje tyto části:

 1. Úvodní relaxace – uvolnění akutních psychických a tělesných blokád, uvědomění těla, správné držení páteře, ….
 2. Dechová cvičení – posilování dechového svalstva, cvičení na zvětšení kapacity plic, práce s vnitřním dechovým prostorem, rehabilitační dechová cvičení
 3. Hlasová cvičení – rezonanční cvičení, sladění dechové opory s rezonátory, posilování hlasových svalů a jejich koordinace v kombinaci s rezonančními cviky, dynamická rezonanční cvičení v kombinaci hlasového fitness
 4. Vokalizační cvičení – propojení rezonance s vokálem v různých melodických stylech, přenášení rezonančního bodu během zpěvu vokálu, vyrovnání vokálů, …
 5. Pěvecká cvičení – nácvik legata, glizy, swingová a bluesová technika, melodické ozdoby, improvizace, vnitřní melodická tvorba vycházející z těla, psychosomatická výrazová cvičení – příprava na chanson, hlubinná herecká cvičení v kombinaci s pěveckou tvorbou, energetická pěvecká cvičení, rytmické feelingy v kombinaci s výrazovými, práce s timingem a biorytmem v souvislosti s psychosomatickými projevy, pěvecko-pohybová cvičení, další specifická cvičení dle stylu
 6. Interpretace různých stylů populární a rockové hudby dle výběru a požadavků žáka, zpěv na mikrofon, skladba, možnosti hudební produkce
 7. Jevištní provedení – práce s jevištním prostorem, taneční improvizace v kombinaci s rytmickým feelingem a timingem, taneční a pohybová choreografie, psychologický rozbor skladby zahrnující analýzu emocí na základě psychosomatiky – z toho vycházející tvorba pohybu včetně pěveckého vyjádření
 8. Doplňující část – herecká meditace, odstranění strachu a bloků vnitřní tvorby, výtvarná činnost

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73