website templates

Vítejte na stránkách

Pěveckého Hlasového Studia
Letohrad

Zde se můžete dozvědět informace týkající se výuky zpěvu a jeho možnostech využití jako pomoci při léčbě průduškového astmatu, stresu, poruchách soustředěnosti, …. Zabýváme se také problematikou poruch hlasu ve spolupráci s foniatrickými centry, fyzioterapeutem a dalšími odborníky. Nabídka PHS je rozšířena o doplňující předměty, které jsou spjaty s pódiovou praxí: herectví, taneční a pohybová výchova, hra na klavír a keyboard, hudební teorie a historie. Při výuce využíváme znalosti z celostní medicíny, psychosomatiky, jógy, klasické i alternativní pedagogické postupy. Veškeré znalosti a dovednosti získané v hodinách si žáci PHS ověřují a prakticky zkoušejí na pravidelných vystoupeních. 

Pavlína Kalousová Hocková, DiS.
hlasový pedagog

 

Aktuality

Milí hudební přátelé,

na začátek mi dovolte, abych Vám popřála krásný a úspěšný vstup do nového školního roku a seznámila Vás s jeho organizací:

1. 9. – 15. 9. 2018
     - domlouvání individuálních hodin, sestavování rozvrhu
     - prosím o zaslání dvou termínů SMS zprávou na tel. číslo 776 161517 nebo 778 038373
     - výuka bude probíhat pondělí až čtvrtek od 15 hodin. Pátek je vyhrazen pro dramatický a taneční obor.

17. 9. 2018
     - zahájení výuky individuálních předmětů dle nového rozvrhu

5. 10. 2018
     - zahájení skupinových předmětů – taneční a dramatický obor
     - zrcadlový sál Fitcentrum Letohrad (Šedivská ul., vedle OEZ)
     - dramatický obor od 15:30 do 16:00
     - taneční obor od 16 do 17 h – rozdělení do skupin

Těší se Pavlína Kalousová Hocková.

Upozornění:
Od 1. 7. 2018 došlo k navýšení cen za výuku:

Zkrácená lekce 30 min                    200,- Kč
Klasická lekce 45 min                      300,- Kč
Prodloužená lekce 60 min             400,- Kč
Skupinové předměty od                 70,- Kč

Za výuku není možné platit zpětně. Proto školné bude řešeno formou předplatného a nabízím Vám dvě možnosti.

     1) Paušální platba z účtu na účet zadáním trvalého příkazu k 15. dni v měsíci. V květnu 2019 proběhne vyúčtování plateb a červen bude sloužit jako dorovnávací měsíc. Měsíční paušální platba bude zahrnovat částku vypočítanou dle přihlášených předmětů.

     2) Předplacený kredit v hotovosti. Výši kreditu si u individuálních hodin určuje žák nebo jeho zákonný zástupce, minimální výše kreditu činí 600 Kč.

Úhrada zameškaných hodin žáka:
Pokud se žák nedostaví na hodinu, její náhrada bude účtována takto:
     1) Absence žáka, jež byla řádně omluvena – 100,- Kč
     2) Absence žáka, která nebyla řádně omluvena – 200,- Kč a ztráta možnosti náhradní hodiny. 

Publikace: 25.8.2018

Milí hudební přátelé,

od května tohoto roku je možné vyučovat online pomocí Skype z pohodlí Vašeho domova. Pro podrobnější informace navštivte stránku Online výuka nebo pište na email vyukaphs@gmail.com

Těší se Pavlína Kalousová Hocková.

Publikace: 15.5.2018

Mobirise

Spolupráce

Nahrávací studia
Kapely
Hudební projekty
Umělecké soubory
Výtvarníci
...

Výuka

POP zpěv

Zde se zaměřuji na celkové umělecké vyjádření a originalitu, jedinečnost zpěváka. Sleduji, zda tělo, hlas, ....

Klasický zpěv

Cílem výuky klasického zpěvu je naučit žáka základům pěvecké techniky, hlasové gymnastiky a hlasové ....

Rehabilitace hlasu - Poradna

Po absolvování hlasové reedukace a zlepšení funkčního zdravotního stavu hlasu jsou žáci seznámeni ....

Fonetika pro zpěváky

Cílem výuky tohoto předmětu je naučit žáka základním fyziologickým principům tvorby hlasu....

Klavír & Keyboard

Žáci se učí hrát a zpívat bez not tzv. číslovou metodou, jejíž podstatou je získat hudební zkušenosti....

Hudební teorie

Hudební pojmy a názvosloví, pohotové čtení a psaní not v G a F klíči basovém, rytmické hodnoty not a pomlk....

Tanec

Stránka se připravuje...

Dramatický obor

Zde se zaměřuji na celkovou hereckou průpravu, jejíž součástí je nejdříve poznat sám sebe: jak dýchám, jaký mám biorytmus, ....

Ceník

45 min


Kč  300
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 900 Kč

60 min


Kč  400
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 1200 Kč

30 min


Kč  200
  • Na objednání / pravidelná individuální výuka jednou týdně.
  • Měsíční paušál 600 Kč

Tanec

Kč  70-80  
  • Cena dle počtu žáků na hodinu.
  • Čtvrtletní paušál se pohybuje od 630 Kč

Dramatický obor

Kč  70-80  
  • Cena dle počtu žáků na hodinu.
  • Čtvrtletní paušál se pohybuje od 630 Kč

Reference

Příprava k talentovým zkouškám

VOŠ herecká Praha
Přijata v roce 2018

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2016

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2015

Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2010Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2008Konzervatoř Jaroslava Ježka a Pražská konzervatoř
Přijata v roce 2003

Soutěže

Mezinárodní pěvecká soutěž Česko zpívá 2012

Mezinárodní pěvecká soutěž
Zlatá loutna 2009

Mezinárodní pěvecká soutěž Zlatá loutna 2009

Celostátní pěvecká soutěž
Podhorský čtyřlístek 2009

Celostátní pěvecká soutěž
Czechtalent Zlín 2008

Celostátní pěvecká soutěž Podhorský čtyřlístek 2008

Celostátní pěvecká soutěž Podhorský čtyřlístek 2008

Adresa 

Luční 893
561 51 Letohrad 
okr. Ústí nad Orlicí
Pardubický kraj

Kontakty

Email: info@peveckehlasovestudio.com

Online výuka (Skype):
vyukaphs@gmail.com
účet Čs: 1158601193/0800

Telefony:
+420 776 16 15 17
+420 778 03 83 73